Members Council

Belgium / België (BE)

Royal Belgian Society of Legal Medicine Prof. Dr Dirk Van Varenbergh, President
Dienst Anatomo-Pathologie UZ Brussel Afdeling Forensische Geneeskunde Laarbeeklaan 101
BE-1090 Brussel

Phone: +32 2 477 50 81
Fax: +32 2 477 50 85
dirk.vanvarenbergh@uzbrussel.be
dirk.van.varenbergh@vub.ac.be
http://www.srmlb-kbggg.be/